• Partnerzy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

www.pcez.pl

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku

Uczelnie wyższe

Patronaty i współpraca:


Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

Politechnika Lubelska

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza