• Partnerzy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

www.pcez.pl

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku

Technik Mechanik Lotniczy


Technik Mechanik Lotniczy
- Inna nazwa zawodu: pracownik obsługi naziemnej samolotów. Technik mechanik lotniczy prowadzi naprawy główne (remonty i naprawy specjalne) oraz modyfikacje statków powietrznych albo ich zespołów i wyposażenia lotniczego. Dokonuje szczegółowych ocen technicznych statków powietrznych, ich zespołów i wyposażenia. Wykonuje lub nadzoruje demontaż statków powietrznych, ich zespołów i wyposażenia przed naprawą i w jej trakcie oraz montaż ostateczny po naprawie. Nadzoruje prowadzenie dokumentacji przebiegu napraw. Poświadcza bieżącą zdatność do lotu statku powietrznego. Praca technika mechanika lotniczego odbywa się w pomieszczeniach zamkniętych, w hangarach i wnętrzach statków powietrznych lub płytach przedstartowych, w różnych warunkach meteorologicznych i często na znacznej wysokości. Na wolnym powietrzu występuje znaczne nasilenie hałasu.

Przedmioty rozszerzone dla wszystkich zawodów w technikum:
do wyboru w kl. I: matematyka, j. angielski
do wyboru w kl. II: fizyka, geografia
Języki obce dla wszystkich zawodów w technikum:
obowiązkowy: j. angielski,
do wyboru: j. hiszpański, j. niemiecki