• Partnerzy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

www.pcez.pl

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku

Technik Mechanik


Technik Mechanik
- inne nazwy zawodu np.: mechanik serwisu, technik utrzymania ruchu, technolog mechanik. Technik mechanik organizuje i nadzoruje produkcje, montaż, naprawy i konserwacje wszelkich urządzeń produkowanych we wszystkich rodzajach przemysłu. Może zajmować się mechaniką precyzyjną, obróbką cieplną, plastyczną, obróbką skrawaniem, silnikami spalinowymi i spawalnictwem. Organizuje obsługę techniczną maszyn i urządzeń. Przeprowadza konserwacje oraz regulacje maszyn i urządzeń w czasie pracy i po naprawach. Wykonuje rozliczenia kosztów napraw maszyn, określa normy czasowe napraw. Może nadzorować szkolenia podległych pracowników, wykonywać różne operacje ślusarskie. Najczęściej technik mechanik pracuje w pomieszczeniach zamkniętych w halach produkcyjnych o dużym zapyleniu, hałasie lub na otwartym powietrzu w zmiennych warunkach atmosferycznych.

Rozszerzenie - Matematyka, Fizyka

Języki obce - J. angielski, J. niemiecki