• Partnerzy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

www.pcez.pl

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku

Technik Informatyk

Technik Informatyk - inne nazwy zawodu np.: administrator aplikacji, administrator komputerowy, asystent przetwarzania danych, serwisant zintegrowanych systemów informatycznych. Technik informatyk opracowuj, uruchamia i obsługuje własne programy aplikacyjne, przystosowuje aplikacje firmowe na potrzeby zakładu pracy. Obsługuje komputery typu PC, posługując się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego, Projektuje i wykonuje bazy danych i ich oprogramowanie aplikacyjne, Administruje bazami danych i systemami przetwarzania informacji. Dobiera konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego. Obsługuje sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę.

Rozszerzenie - Matematyka, Geografia

Języki obce - J. angielski, J. niemiecki