• Partnerzy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

www.pcez.pl

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku

Technik Eksploatacji Portów i Terminali

Technik Eksploatacji Portów i Terminali - Zajęcia edukacyjne "Porty, terminale, lotniska" stanowią podstawę kształcenia w zawodzie. Dają wiedzę wprowadzającą, na bazie której rozwijane są i uzupełniane poszczególne zagadnienia w ramach pozostałych przedmiotów zawodowych takich jak "Podstawy logistyki i spedycji", "Eksploatacja urządzeń transportu bliskiego" . Szczególnie ważne są wszystkie rodzaje portów i terminali (morskie, żeglugi śródlądowej, lotnicze, kolejowe, samochodowe). Uczeń poznaje terminologię dotyczącą eksploatacji portów i terminali, funkcje i rodzaje portów, drogi i ciągi transportowe, zasady obsługi środków transportu powietrznego i wodnego, zagadnienia obsługi pasażerów w terminalach, bezpieczną eksploatację lotnisk i portów (utrzymania nawierzchni, budowli, budynków, sieci instalacji, środków łączności, wyposażenia technicznego), systemami i urządzeniami do kontroli, organizacją transportu kolejowego, zasadami ruchu kolejowego i sygnalizacji, zasadami bezpiecznego załadunku, zagadnieniami bezpieczeństwa w portach i terminalach.

Rozszerzenie - Matematyka, Geografia

Języki obce - J. angielski, J. hiszpański