• Partnerzy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

www.pcez.pl

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku

Technik Ekonomista


Technik Ekonomista - klasa mundurowa
- Innowacja pedagogiczna, w toku której realizowane będą: przedmioty ogólnokształcące, przedmioty zawodowe z zakresu finansów i rachunkowości, oraz zagadnienia społeczne dotyczące: poznawania struktury psychofizycznej człowieka, interpretowania zachowań i funkcjonowania człowieka w społeczeństwie, poznawania i stosowania norm prawnych, etycznych i kulturowych. Uczniowie tego zawodu będą realizowali program z edukacji dla bezpieczeństwa i W-F na poziomie rozszerzonym. Technik ekonomista w służbach mundurowych i cywilnych może być zatrudniony na wszystkich finansowych i ekonomicznych stanowiskach pracy w jednostkach służb wojskowych i organizacyjnych resortu obrony takich jak policja, straż pożarna, służba graniczna i celna jak również w pozostałych cywilnych podmiotach gospodarczych.

Rozszerzenie - Matematyka, Geografia

Języki obce - J. angielski, J. hiszpański