• Partnerzy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

www.pcez.pl

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku

Technik Awionik


Technik Awionik
- Inna nazwa zawodu: technik elektryk - osprzęt lotniczy pokładowy. Technik awionik wykonuje prace pomiarowe instalacyjno-montażowe, konserwacyjno-naprawcze i renowacyjne samolotowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, posługując się dokumentacją techniczną i instrukcjami przeglądowymi, a także narzędziami monterskimi, ślusarskimi i specjalnymi oraz elektryczną i elektroniczną aparaturą kontrolno-pomiarową w celu diagnozowania stanu technicznego instalacji i urządzeń awioniki pokładowej. Praca technika awionika odbywa się w pomieszczeniach zamkniętych, w biurach konstrukcyjnych lub na wolnym powietrzu w różnych warunkach meteorologicznych i często na znacznej wysokości, w dużym nasileniu hałasu
W warsztatach naprawczych sprzętu lotniczego może kierować zespołem pracowników (w dziale elektrycznym), wykonywać czynności konserwacyjne i naprawcze przy obiektach transportu powietrznego wyłącznie po specjalnym przeszkoleniu dla danego typu obiektu.

Rozszerzenie - Matematyka, Fizyka

Języki obce - J. angielski, J. hiszpański