• Partnerzy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

www.pcez.pl

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku

Szkolne Muzeum Lotnictwa

SZKOLNE MUZEUM LOTNICTWA

Muzeum powstało w kwietniu 2009 r. Jego otwarcie nastąpiło 18 kwietnia 2009 r. przy okazji głównych uroczystości obchodów 50-lecia Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej. Pomysł muzeum właściwie powstał już dwa lata wcześniej, lecz brakowało środków na jego realizację.
Zgromadzone eksponaty wystawione są w dwóch wyremontowanych pomieszczeniach garażowych PCEZ. Na regałach i platformach wystawowych prezentowane są modele śmigłowców oraz części do samolotów, które wykonali uczniowie w ramach przygotowywania prac dyplomowych. Można również obejrzeć szczegółowo opisane części śmigłowców, począwszy od elementów kokpitu na przekrojach silników skończywszy, a także modele śmigłowców , które dostarczyła fabryka PZL WSK-Świdnik. W przyszłości szkoła planuje sukcesywną rozbudowę muzeum.

Muzeum jest odwiedzane przez uczniów, gimnazjalistów podczas Dni Otwartych PCEZ oraz gości szkoły.

W ramach realizowanego w PCEZ projektu unijnego „Wysokie loty , szerokie horyzonty - podniesienie efektywności kształcenia dla potrzeb lotniska w Świdniku” w latach 2010-2012 odbywały się zajęcia koła lotniczego, prowadzonego najpierw przez p. Hannę Pyra, a następnie p. Beatę Golacik. Uczestnicy koła sprawowali opiekę nad Szkolnym Muzeum Lotnictwa: wykonywali gazetki ścienne, konserwowali eksponaty, przygotowywali dokumentację fotograficzną muzeum.

W roku szk. 2010/2011 członkowie koła lotniczego przeprowadzili wywiad z pasjonatem lotnictwa, wieloletnim pracownikiem WSK-Świdnik p. K. Komendą. Natomiast w roku szk. 2011/2012 uczniowie kl. 1a Technikum o profilu technik-mechanik lotniczy: Michał Wawrzyk i Mateusz Wilczyński – liderzy dziennikarskiego koła lotniczego, przeprowadzili wywiad z rzecznikiem Portu Lotniczego Lublin. Odbyły się też dwa spotkania młodzieży PCEZ z emerytowanymi pracownikami PZL Świdnik i członkami świdnickiego Aeroklubu – „Mechanik lotniczy – zawód dla pasjonatów” oraz „Pasja latania”, które zorganizowali członkowie koła pod kierunkiem swojego opiekuna, a po spotkaniach opracowane zostały materiały prasowe – artykuły, zdjęcia i prezentacje multimedialne, które publikowane są na internetowej stronie szkolnego projektu.
Na temat muzeum napisano artykuł w formie wywiadu z p. dyrektor PCEZ Anną Goral, który opublikowano w Głosie Świdnika w 2009 r. Według p. A. Goral określenie Świdnik – lotnicze miasto zobowiązywało i to było bodźcem do powstania Szkolnego Muzeum Lotnictwa w PCEZ.
Dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli Szkolne Muzeum Lotnictwa staje się nie tylko miejscem pamięci o lotniczych tradycjach Świdnika, ale również źródłem inspiracji do kontynuowania tych tradycji w przyszłości oraz rozwijania lotniczych pasji.

Zapraszamy do odwiedzania Muzeum po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
Galeria zdjęć ze Szkolnego Muzeum Lotnictwa -> http://portal.pcez.pl/c-galeria-szkolne-muzeum-lotnictwa