• Partnerzy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

www.pcez.pl

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku

RODO

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (Art. 10 Ustawy o ochronie danych osobowych): Łukasz Kalinowski - inspektor@cbi24.pl
Klauzule dotycząca spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO:
- przesłanka umowy
- przesłanka przepis prawa