• Partnerzy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

www.pcez.pl

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku

Pracodawcy, partnerzy

PCEZ kształci absolwentów dla potrzeb lokalnego rynku pracy. Od wielu lat ściśle współpracuje z lokalnym rynkiem pracodawców.