• Partnerzy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

www.pcez.pl

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku

Plan lekcji

Aktualny plan lekcji dostępny jest dla rodziców oraz uczniów, po zalogowaniu na indywidualne konto w dzienniku elektronicznym