• Partnerzy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

www.pcez.pl

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku

Oferta edukacyjna PCEZ 2019/2020

Zapraszamy do rekrutacji elektronicznej w PCEZ http://rekrutacja.pcez.pl
Uczniowie technikum przygotowywani są do matury w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Uczniowie technikum, którzy po zakończeniu nauki zdadzą egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, otrzymują tytuł zawodowy technika. Uczniowie branżowej szkoły I stopnia, którzy po ukończeniu nauki zdadzą egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - otrzymują tytuł zawodowy pracownika wykwalifikowanego w określonym zawodzie.

Uczniom Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego oferujemy:

 • wykwalifikowane i doświadczone grono pedagogiczne
 • możliwość uzyskania licencji B1.3 (mechanik lotniczy) B2 (awionik) w ośrodku PART-147 (w PCEZ został utworzony ośrodek szkoleniowy dla personelu technicznego statków powietrznych, mający uprawnienia do szkolenia i egzaminowania na poszczególne licencje uznawane w UE)
 • kompleks sportowy Moje Boisko ORLIK 2012
 • pięć multimedialnych pracowni komputerowych
 • montownię komputerów
 • pracownie CAD/CAM
 • pracownie obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC)
 • nowocześnie wyposażone pracownie techniczne i przedmiotowe
 • własne warsztaty szkolne z bogatym wyposażeniem
 • salę konferencyjną
 • stałe łącze internetowe
 • bibliotekę z centrum multimedialnym
 • salę gimnastyczną pełnowymiarowa z antresolą i nowoczesnym sprzętem sportowym
 • małą salę gimnastyczną z nowoczesną siłownią
 • korty tenisowe
 • "zielona sala gimnastyczna" - tor sprawnościowy za zewnątrz szkoły
 • internat w centrum Świdnika ze stołówką
 • sklepik szkolny z ciepłymi posiłkami oraz automat z kanapkami
 • zajęcia lekcyjne od 7.30 do ok. 16.00

PCEZ to bezpieczna i przyjazna szkoła: posiadamy monitoring, oferujemy opiekę pedagoga szkolnego, psychologa, doradców zawodowych, medyczną oraz zainteresowanie wszystkich nauczycieli.Zajęcia pozalekcyjne:

 • koło lotnicze
 • koło modelarskie
 • koło dziennikarskie (gazetka szkolna pt. "CENTRUM")
 • SKS (piłka siatkowa, piłka halowa)
 • siłownia dla dziewcząt i chłopców
 • wycieczki dydaktyczne, związane z nauczanym zawodem (np. lotniska, giełdy, zakłady pracy, TV, radio, wyższe uczelnie itp.)
 • wycieczki turystyczne (np. rajdy rowerowe, spływy kajakowe, lodowisko, nauka jazdy na nartach, krajoznawcze itp.)
 • Szkolny Ośrodek Kariery (zajęcia z doradcami zawodowymi))
 • wolontariat
 • udział w zajęciach socjoterapii, integracyjnych, motywacyjnych organizowanych przy współpracy instytucji zewnętrznych
 • dodatkowe zajęcia wyrównawcze lub przygotowujące do matury i egzaminu zawodowego
 • dodatkowe zajęcia przygotowujące do konkursów, turniejów i olimpiad
 • Dyskusyjny Klub Filmowy

Terminarz rekrutacji:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)

Zarządzenie nr 5/2018 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. c, f, ustawy - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na terenie województwa lubelskiego na rok szkolny 2018/2019.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2018 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. c, f, ustawy - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na terenie województwa lubelskiego na rok szkolny 2018/2019.