• Partnerzy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

www.pcez.pl

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku

Oferta edukacyjna PCEZ 2017/2018

Zapraszamy do rekrutacji elektronicznej w PCEZ http://rekrutacja.pcez.pl
Uczniowie Technikum przygotowywani są do matury w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Uczniowie Technikum, którzy po zakończeniu nauki zdadzą egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, otrzymują tytuł zawodowy technika. Uczniowie ZSZ, którzy po ukończeniu nauki zdadzą egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - otrzymują tytuł zawodowy pracownika wykwalifikowanego w określonym zawodzie.
NOWOŚĆ!
Uczeń klasy pierwszej od roku szkolnego 2016/17 może samodzielnie wybrać nauczanie drugiego języka obcego spośród języka hiszpańskiego lub niemieckiego oraz drugi przedmiot rozszerzony wybierając fizykę lub geografię.

ZASADY REKRUTACJI

Uczniom Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego oferujemy:

 • wykwalifikowane i doświadczone grono pedagogiczne
 • możliwość uzyskania licencji B1.3 (mechanik lotniczy) B2 (awionik) w ośrodku PART-147 (w PCEZ został utworzony ośrodek szkoleniowy dla personelu technicznego statków powietrznych, mający uprawnienia do szkolenia i egzaminowania na poszczególne licencje uznawane w UE)
 • kompleks sportowy Moje Boisko ORLIK 2012
 • pięć multimedialnych pracowni komputerowych
 • montownię komputerów
 • pracownie CAD/CAM
 • pracownie obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC)
 • nowocześnie wyposażone pracownie techniczne i przedmiotowe
 • własne warsztaty szkolne z bogatym wyposażeniem
 • salę konferencyjną
 • stałe łącze internetowe
 • bibliotekę z centrum multimedialnym
 • salę gimnastyczną pełnowymiarowa z antresolą i nowoczesnym sprzętem sportowym
 • małą salę gimnastyczną z nowoczesną siłownią
 • korty tenisowe
 • "zielona sala gimnastyczna" - tor sprawnościowy za zewnątrz szkoły
 • internat w centrum Świdnika ze stołówką
 • sklepik szkolny z ciepłymi posiłkami oraz automat z kanapkami
 • zajęcia lekcyjne od 7.30 do ok. 16.00

PCEZ to bezpieczna i przyjazna szkoła: posiadamy monitoring, oferujemy opiekę pedagoga szkolnego, psychologa, doradców zawodowych, medyczną oraz zainteresowanie wszystkich nauczycieli.Zajęcia pozalekcyjne:

 • koło lotnicze
 • koło modelarskie
 • koło dziennikarskie (gazetka szkolna pt. "CENTRUM")
 • SKS (piłka siatkowa, piłka halowa)
 • siłownia dla dziewcząt i chłopców
 • wycieczki dydaktyczne, związane z nauczanym zawodem (np. lotniska, giełdy, zakłady pracy, TV, radio, wyższe uczelnie itp.)
 • wycieczki turystyczne (np. rajdy rowerowe, spływy kajakowe, lodowisko, nauka jazdy na nartach, krajoznawcze itp.)
 • Szkolny Ośrodek Kariery (zajęcia z doradcami zawodowymi))
 • wolontariat
 • udział w zajęciach socjoterapii, integracyjnych, motywacyjnych organizowanych przy współpracy instytucji zewnętrznych
 • dodatkowe zajęcia wyrównawcze lub przygotowujące do matury i egzaminu zawodowego
 • dodatkowe zajęcia przygotowujące do konkursów, turniejów i olimpiad
 • Dyskusyjny Klub Filmowy

Terminarz rekrutacji:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r.
w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianaych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczególowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.


Zarządzenie Nr 10/2016 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016r.
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół dla dorosłych na terenie województwa lubelskiego na rok szkolny 2016/2017


Harmonogram rekrutacji