• Partnerzy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

www.pcez.pl

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku

O szkole

PCEZ to jedna z największych i nowocześniejszych szkół na Lubelszczyźnie. Jedna z dwóch w Polsce posiadająca certyfikat PART 147 uprawniający do kształcenia i egzaminowania licencjonowanego personelu obsługi technicznej statków powietrznych (zawody szkolne to: technik mechanik lotniczy i technik awionik).

Posiada:

• Nowoczesną infrastrukturę sportową (pełnowymiarowa sala gimnastyczna, siłownia, boiska ORLIK, kort tenisowy, zewnętrzna „sala ćwiczeń”, wyposażenie sportowe),
• 6 specjalistycznych sal komputerowych (Internet z sieci światłowodowej, wi-fi)
• wyposażenie zawodowe pracowni zgodne ze standardami egzaminacyjnymi CKE,
• Centrum Kształcenia Praktycznego (warsztaty szkolne), w którym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w laboratoriach, pracowniach technicznych programowania obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) i salach komputerowych, hali symulującej realne warunki pracy w przedsiębiorstwie lotniczym z wydzieloną częścią lotniczą i dwoma śmigłowcami,
• internat w centrum miasta dla uczniów spoza Świdnika (ul. Hotelowa 6).
• salę konferencyjną,
• sklepik szkolny,
PCEZ to szkoła, która kontynuuje tradycje lotnicze. Wielu absolwentów naszej szkoły znajduje zatrudnienie w PZL-Świdnik Agusta Westland, Navcom Systems, Heliseco, SMF Poland, i innych przedsiębiorstwach. Uruchomienie Portu Lotniczego oraz rozwój przedsiębiorstw Parku Technologicznego w Świdniku powoduje wzrost zapotrzebowania na pracowników z wykształceniem technicznym: mechaników, mechaników lotniczych, awioników, pracowników obsługi portów i terminali, a także informatyków i ekonomistów. Poszukiwani są również tokarze i frezerzy po Zasadniczej Szkole Zawodowej (zawód szkolny: operator obrabiarek skrawających).

Dlaczego PCEZ?

- oferta szkolna wynika z zapotrzebowania na zawody lokalnego, krajowego i światowego rynku pracy (szczególnie potrzebne zawody to: t. mechanik lotniczy, awionik i eksploatacji portów i terminali)
- w Technikum uczniowie, oprócz matury i egzaminu zawodowego nadającego tytuł technika, otrzymują szereg dodatkowych szkoleń i możliwości uzyskania certyfikatów i uprawnień
- Szkoła zawarła wiele umów patronackich z pracodawcami, współpracuje z ponad 50 firmami z branż związanych z kształceniem. Uczniowie już na etapie nauki mogą być zatrudniani (ZSZ, Gimnazjum) odbywać staże, praktyki zawodowe (ZSZ, Technikum)
- Szkoła działa pod patronatem wyższych uczelni zawodowych: Politechniki Lubelskiej, Politechniki Rzeszowskiej, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, WSPiA w Lublinie. Współpracuje również z wydziałami UMCS oraz KUL.
- szkoła prowadzi wielostronne kształcenie zawodowe na różnych poziomach: od gimnazjum, przez szkoły średnie aż do kształcenia dorosłych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.