• Partnerzy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

www.pcez.pl

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku

Moje Boisko Orlik 2012

Animatorzy sportu na boisku Orlik 2012 w PCEZ:
Marek Maciejewski - tel. 502 574 561, e-poczta: marek.maciejewski@pcez.pl

Zapraszamy na wirtualny spacer po Orliku , fotogalerię oraz blog "Nasz Orlik"

regulamin