• Partnerzy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

www.pcez.pl

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku

Logowanie do serwisów PCEZ

Strona ewaluowała. Teraz "jedno miejsce, wiele narzędzi..."

Z tego miejsca zalogujesz się do różnych serwisów prowadzonych przez PCEZ lub dedykowanych dla społeczności PCEZ.

Strefa logowania Uczniów PCEZ

OKE Kraków


Dziennik elektroniczny


Dziennik elektroniczny - instrukcja


Dzienniczek+ Google


Dzienniczek+ Windows


Dzienniczek+ Apple


Dzienniczek+ instrukcja

Strefa logowania Rodziców

Dziennik elektroniczny


Dziennik elektroniczny - instrukcja


Dzienniczek+ Google


Dzienniczek+ Windows


Dzienniczek+ Apple


Dzienniczek+ instrukcja

Strefa logowania Nauczycieli PCEZ

Dziennik elektroniczny


poczta elektroniczna

- serwisu UMOWY w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie https://www.oke.krakow.pl/umowy/
- serwisu Moodle Egzaminy w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie http://www.oke.krakow.pl/nauczyciele/
- serwisu Moodle Egzaminatorzy w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie https://www.oke.krakow.pl/kursy/login/index.php
- strony internetowej szkoły PCEZ.PL http://portal.pcez.pl/user
- usług edukacyjnych dedykowanych społeczności PCEZ prowadzonych przez GOOGLE kalendarz wydarzeń szkolnych http://kalendarz.pcez.pl, bezpieczny dysk wirtualny oraz edytor plików office http://dysk.pcez.pl, własne strony internetowe http://go.pcez.pl)
- starej poczty elektronicznej http://pcez.pl/webmail

Strefa logowania Administracji PCEZ

Dziennik elektroniczny


poczta elektroniczna

- Internet Banking - https://online.sbppiaski.pl/
- e-Ru PZU https://eru-new.pzu.pl/
- serwisu prawnego VULCAN PRAWO http://www.prawo.vulcan.edu.pl/
- serwisu jednorazowy dodatek uzupełniający OPTIVUM - ART30 KN https://art30kn.vulcan.net.pl/powiatswidnickiwswidniku
- serwisu do wystawiania faktur on-line firmy COMARCH ERP https://app.ifaktury24.pl/login.html?ReturnUrl=%2f#/login
- serwisu UMOWY w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie https://www.oke.krakow.pl/umowy/
- portalu sprawozdawczego GUS https://raport.stat.gov.pl/gus.ps/login/login.pa
- portalu sprawozdawczego e-PFRON https://pracodawca.e-pfron.pl/login
- strony internetowej szkoły PCEZ.PL http://portal.pcez.pl/user
- usług edukacyjnych dedykowanych społeczności PCEZ prowadzonych przez GOOGLE kalendarz wydarzeń szkolnych http://kalendarz.pcez.pl, bezpieczny dysk wirtualny oraz edytor plików office http://dysk.pcez.pl, własne strony internetowe http://go.pcez.pl)
- starej poczty elektronicznej http://pcez.pl/webmail

Strefa logowania Dyrekcji PCEZ

Dziennik elektroniczny


poczta elektroniczna

- serwisu prawnego VULCAN PRAWO http://www.prawo.vulcan.edu.pl/
- serwisu służącego do planowania organizacji pracy w szkole SIGMA https://sigma.vulcan.net.pl/powiatswidnickiwswidniku
- panelu kontaktowego dedykowanego Dyrektorom prowadzonego przez KURATORIUM OŚWIATY w Lublinie http://www.kuratorium.lublin.pl/gsok/
- serwisu OBIEG w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie https://www.oke.krakow.pl/sio/login_form.php?kto=2
- serwisu UMOWY w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie https://www.oke.krakow.pl/umowy/
- Systemu Monitorowania Obsługi Kwalifikacji (SMOK) w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie https://smok.oke.krakow.pl/
- serwisu Moodle Egzaminy w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie http://www.oke.krakow.pl/nauczyciele/
- serwisu Moodle Egzaminatorzy w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie https://www.oke.krakow.pl/kursy/login/index.php
- strony internetowej szkoły PCEZ.PL http://portal.pcez.pl/user
- usług edukacyjnych dedykowanych społeczności PCEZ prowadzonych przez GOOGLE kalendarz wydarzeń szkolnych http://kalendarz.pcez.pl, bezpieczny dysk wirtualny oraz edytor plików office http://dysk.pcez.pl, własne strony internetowe http://go.pcez.pl)
- starej poczty elektronicznej http://pcez.pl/webmail