• Partnerzy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

www.pcez.pl

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku

Instytucje oświatowe i rynku pracy

Partnerzy PCEZ z którymi prowadzimy współpracę to:
Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku, Aeroklub Świdnicki, Klub Seniorów Lotnictwa w Świdniku firma PROGRA tworząca oprogramowania komputerowe dla poradnictwa zawodowego, Syntea S.A., Fundacja PAN.
Od wielu lat nasza działalność wspierana jest również przez Zrzeszenie Studentów Polskich, Zrzeszenie Księgowych w Polsce, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Świdniku, Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku.

PCEZ jest członkiem dwóch stowarzyszeń:
1. Stowarzyszenia Technicznych Szkół Lotniczych - zrzeszającego techniczne szkoły lotnicze z całej polski
2. Stowarzyszenia Dyrektorów Szkół Innowacyjnych - zrzeszającego technika z województwa lubelskiego