• Partnerzy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

www.pcez.pl

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku

Dyrekcja i nauczyciele

Dyrektor PCEZ

Anna Goral - GA

Wicedyrektor PCEZ

Janusz Maruszak - JM

Kierownik Centrum Kształcenia Zawodowego

Witold Reszka - WR

Kierownik Internatu

Anna Jasińska - AJ

Język Polski

Iwona Kapczuk - KI

Dorota Rzucidło - RD

Irena Niedużak - IN

Język Angielski

Anna Bożek - BA

Agnieszka Szymańska - SA

Agnieszka Gazda - AG

Ewa Michałek - ME

Język Niemiecki

Paulina Dziewa - PD

Język Hiszpański

Paweł Białek - PB

Historia

Iwona Kapczuk - KI

Marta Kulik - MK

Biologia

Anna Goral - GA

Jolanta Wiechnik - JW

Geografia

Ewa Michałek - ME

Wiedza o Społeczeństwie

Beata Golacik - GB

Wiedza o Kulturze

Irena Niedużak - IN

Matematyka

Iwona Kot-Skorupa - IS

Agnieszka Kowalewska - KA

Magdalena Wójcik - MW

Tomasz Gleń - TG

Przysposobienie Obronne/Edukacja dla Bezpieczeństwa

Bodgan Błaszczuk - BB

Fizyka

Maciej Mankiewicz - MM

Chemia

Agnieszka Kowalewska - KA

Wychowanie Fizyczne

Bodgan Błaszczuk - BB

Joanna Wójcik - JW

Dariusz Zdunek - DZ

Religia/Etyka

Beata Golacik - GB

Marta Kulik - MK

Teresa Malesa - TM

Przedmioty Informatyczne

Bożena Mrozik - BM

Elżbieta Sobieszek - ES

Magdalena Wójcik - MW

Iwona Kot-Skorupa - IS

Dariusz Motyl - DM

Elżbieta Migut - EM

Przedmioty Zawodowe Transportowo-Spedycyjne

Agnieszka Gazda - AG

Przedmioty Zawodowe Mechaniczne

Janusz Maruszak - JM

Grzegorz Doroba - GD

Elżbieta Migut - EM

Lidia Wiącek - LW

Jolanta Wiechnik - JW

Przedmioty Zawodowe Lotnicze

Stanisław Jarmuł - SJ

Tadeusz Żebrowski - TŻ

Zofia Bartnik - ZB

Emil Trepiak - ET

Przedmioty Zawodowe Ekonomiczne

Anna Goral - GA

Elżbieta Sobieszek - ES

Joanna Szałek - JS

Przedmioty Zawodowe Elektryczne

Dariusz Motyl - DM

Nauczyciele Zajęć Praktycznych

Witold Reszka - WR

Zbigniew Prokop - ZP

Zbigniew Rzążewski - RZ

Wychowawcy w Internacie

Alicja Kozak - KM

Rafał Pydyś - RP

Pedagog

Teresa Malesa - TM

Szkolni Doradcy Zawodowi

Lucyna Janowska - LJ

Biblioteka

Joanna Śmigowska - JŚ

Zajęcia Rewalidacyjno-Socjoterapeutyczne

Dorota Rzucidło - RD