• Partnerzy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

www.pcez.pl

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku

WYSOKIE LOTY, SZEROKIE HORYZONTY ? PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA DLA POTRZEB LOTNISKA W ŚWIDNIKU

pon., 11/10/2010 - 11:00

Od 15 września 2010 roku w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku przez 2 lata realizowany jest projekt, pozwalający zwiększyć potencjał szkoły i efektywność kształcenia dla potrzeb lotniska i przemysłu lotniczego poprzez modernizację oferty edukacyjnej i wyposażenia dydaktycznego. Kwotę 299 545 zł szkoła pozyskała z funduszy unijnych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.