• Partnerzy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

www.pcez.pl

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku

EGZAMINY POPRAWKOWE

pon., 19/08/2019 - 10:01

Terminy egzaminów poprawkowych:
W dniu 26.08.2019 r.(poniedziałek) o godz. 8:30 odbędą się egzaminy poprawkowe z przedmiotów:
J. polski
WOS
Podstawy przedsiębiorczości
Podstawy elektrotechniki i elektroniki
Wychowanie fizyczne
Biologia

W dniu 27.08.2019 r.(wtorek) o godz. 8:30:
Matematyka
Informatyka

W dniu 28.08.2019 r.(środa) o godz. 8:30:
J. angielski
Historia i społeczeństwo
Historia
Geografia
Fizyka
Chemia