• Partnerzy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

www.pcez.pl

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku

Szkolenie

wt., 14/03/2017 - 20:19

W dniu 09.03.2017r. w PCEZ odbyło się szkolenie na temat zmian w ustawie emerytalnej, dotyczących pracowników oświaty. Szkolenie zostało zorganizowane nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych pracowników oświaty z powiatu Świdnik. Spotkanie prowadził radca prawy ZNP- Marek Kasperek. Dziękujemy za udział w spotkaniu.