• Partnerzy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

www.pcez.pl

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku

Specjalistyczny punkt konsultacyjny w PCEZ - 29.11.2019

wt., 26/11/2019 - 14:10

Specjalistyczny punkt konsultacyjny (w gabinecie pedagoga szkolnego)

W dniu 29 listopada 2019 r. (piątek) w godzinach 10:00 - 12:00
porad udziela psycholog z PPP w Świdniku - Barbara Bryk.

Serdecznie zapraszamy uczniów, rodziców i nauczycieli.