• Partnerzy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

www.pcez.pl

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku

Praktyki zawodowe w Grecji !!

pon., 24/09/2018 - 10:35

W dniu 17.09.2018 r. w naszej szkole rozpoczyna się nabór uczestników do projektu nr: 2018-1-PL01-KA102-049043 "Podnoszenie kwalifikacji językowych i zawodowych uczniów PCEZ drogą do rozwoju regionu", który finansowany jest w ramach programu Erasmus+ ze środków Unii Europejskiej. Praktyki odbywać się będą w Grecji w marcu i wrześniu 2019 roku. Projekt skierowany jest do 50 uczniów Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku, którzy kształcą się na kierunkach:

- Technik Ekonomista
- Technik Mechanik
- Technik Informatyk

TERMIN ZGŁOSZEŃ UPŁYWA W DNIU 05.10.2018 R.