• Partnerzy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

www.pcez.pl

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku

Erasmus+ Grecja

Zapraszamy uczniów PCEZ do zapoznania z możliwością wzięcia udziału w praktykach w Grecji.
- Formularz złoszeniowy do udziału w projekcie PCEZ
- Regulamin naboru do projektu PCEZ
- Regulamin uczestnictwa PCEZ