• Partnerzy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

www.pcez.pl

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku

Zmiana terminów rekrutacji

wt., 12/05/2020 - 09:04

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do konsultacji zmiany w terminach rekrutacji. Proponowane zmiany to: 15 czerwca 2020 r - do 4 sierpnia 2020 r. termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami. Do 4 sierpnia należy uzupełnić dokumentację o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 12 sierpnia 2020 r. - ogłoszenie list kandydatów, a 19 sierpnia - ogłoszenie list przyjętych do szkoły. W PCEZ - prowadzimy rekrutację elektroniczną, zapraszamy na stronę www.pcez.pl, zakładkę rekrutacja elektroniczna.