• Partnerzy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

www.pcez.pl

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku

Zmiana organizacji pracy w PCEZ - nauczanie hybrydowe

śr., 16/09/2020 - 10:28

W związku z bezpośrednim kontaktem z osobą zakażoną COVID-19 uczniowie trzech klas w zawodzie t. mechanik lotniczy oraz 4 pracowników szkoły zostało skierowanych na kwarantannę. Są to działania prewencyjne w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, a osoby skierowane na kwarantannę nie mają żadnych objawów chorobowych. Od 16 do 18 września uczniowie i nauczyciele wyłączeni z tradycyjnej formy zajęć lekcyjnych, będą realizowali zdalne nauczanie. W dniu 21 września wszyscy wracają do szkoły i kontynuujemy pracę w normalnym trybie. Jeszcze raz przypominamy o konieczności stosowania się do ustalonych procedur bezpieczeństwa sanitarnego.