• Partnerzy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

www.pcez.pl

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku

Zdalne nauczanie

pt., 27/03/2020 - 13:02

Z powodu przedłużenia czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, szkoła rozpoczyna zdalne nauczanie wykorzystując w tym celu przede wszystkim: dziennik elektroniczny i Google Classroom. Prosimy uczniów o udział w zajęciach wirtualnych w godzinach zgodnych z dotychczasowym planem lekcji. Problemy techniczne zgłaszamy pod adres info@pcez.pl