• Partnerzy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

www.pcez.pl

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku

Wyróżnienie honorowe „Błękitne skrzydła”

śr., 29/08/2018 - 11:32

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej otrzymało wyróżnienie honorowe „Błękitne skrzydła” za nieprzerwane kształcenie kadry dla lotnictwa od 1959 roku. Wyróżnienie podpisał Przewodniczący Kapituły Błękitnych Skrzydeł – Skrzydlata Polska Grzegorz Sobczak oraz, w imieniu Krajowej Rady Lotnictwa, Bogdan Papis. Nagroda została wręczona 20.08.2018 r. podczas uroczystości państwowej z okazji 100 rocznicy ustanowienia Święta Lotnictwa Polskiego przy pomniku Lotników w Warszawie.

Składamy hołd obecnym i byłym Nauczycielom kształcącym kadry lotnicze, Uczniom i Absolwentom zdobywającym wykształcenie zawodowe i rozwijającym pasję do lotnictwa, przedsiębiorstwom i instytucjom lotniczym, a szczególnie PZL Świdnik.