• Partnerzy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

www.pcez.pl

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku

WYNIKI MATUR 2018

pon., 02/07/2018 - 12:58

Znamy już wyniki matur 2018. Zapraszamy absolwentów Technikum Nr 1 w PCEZ w Świdniku po odbiór Świadectw Dojrzałości 3 lipca 2018 r. o godz. 10.00.