• Partnerzy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

www.pcez.pl

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku

Warsztaty kreatywnego myślenia

śr., 27/09/2017 - 11:42

W dniu 26.09.2017 uczniowie klas IIa i II b Technikum Nr 1 wraz z opiekunami p. A.Szymańską i p. I. Kot - Skorupą uczestniczyli w warsztatach kreatywnego myślenia pt. PRZYGOTOWANIE DO PODRÓŻY. Zajęcia odbyły się w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Uczestnicy warsztatów okazali się bardzo zgranym zespołem, chętnie biorącym udział w ćwiczeniach integracyjnych. Wykazali się umiejętnością twórczego myślenia czym zrobili bardzo dobre wrażenie na organizatorach warsztatów. I co najważniejsze, wszyscy bawili się super i powrócili do Świdnika w wybornych nastrojach
https://www.facebook.com/pcez.swidnik/