• Partnerzy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

www.pcez.pl

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku

W przyszłym roku szkolnym - praktyki zawodowe w Grecji

sob., 09/06/2018 - 14:25

To już pewne, że w najbliższych dwóch latach szkolnych nasi uczniowie odbędą praktyki zawodowe w Grecji. Nasz projekt, złożony w ramach ERASMUS+, zdobył wysokie noty i wyjazd dla mlodzieży zostanie w pełni sfinansowany ze środków unijnych. Odbyła się również wizyta studyjna dyrektora szkoły w Grecji. Zostały sprawdzone warunki pobytu i miejsca odbywania praktyk. Wszystko jest dobrze przygotowane, a standard zakwaterowania i wyżywienia na wysokim poziomie. Praktyki zawodowe przewidziane są w sumie dla 50 uczniów kształcących się w zawodach: technik mechanik, technik, ekonomista i technik informatyk. Po tegorocznym doświadczeniu w projektach ERASMUS+ w Niemczech i kolejnych w Grecji apetyt rośnie, dlatego już dziś myślimy o praktyce zawodowej w zakładach lotniczych w Hiszpanii dla zawodu technik mechanik lotniczy. Wyjazdy miesięczne dla uczniów są wspaniałą przygodą, okazją do poznania innych kultur i zwiedzania Europy,a przede wszystkim zdobywania doświadczenia zawodowego w przedsiębiorstwach zagranicznych w określonej branży.