• Partnerzy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

www.pcez.pl

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku

Uroczyste otwarcie kortów

śr., 27/09/2017 - 11:39

Dnia 22 września odbyło się uroczyste otwarcie kortów tenisowych przy Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku. Urząd Marszałkowski reprezentowali wicemarszałek Krzysztof Grabczuk oraz Michał Zdun – dyrektor Departamentu Polityki Transportowej i Drogownictwa, gościliśmy też przedstawicieli władz gmin powiatu świdnickiego, dyrektorów powiatowych szkół oraz jednostek i straży.
Wstęgę przecięli Krzysztof Grabczuk, dyrektor PCEZ Anna Goral, ks. Artur Hodur, Dariusz Kołodziejczyk - Starosta Świdnicki oraz wicestarosta Waldemar Białowąs.
https://www.facebook.com/pcez.swidnik/