• Partnerzy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

www.pcez.pl

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku

Udział w konferencji historycznej

sob., 09/12/2017 - 17:55

Dnia 29 listopada trzyosobowy zespół z naszej szkoły pod opieką P. Iwony Kapczuk uczestniczył w konferencji historycznej: ,, Odrodzenie i Odbudowa Niepodległej Rzeczypospolitej". Spotkanie otworzył Wojewoda Lubelski, a następnie pięciu prelegentów (pracownicy naukowi KUL, NBP i IPN) wygłosiło referaty związane z tematem konferencji. Następnie odbył się konkurs w formie quizu internetowego, w którym punktacji podlegała poprawność odpowiedzi oraz szybkość jej udzielenia. Ostatecznie zajęliśmy 15
miejsce. PCEZ reprezentowali: Kamil Wojciechowski, Jakub Kamiński i Filip Pytt.
www.facebook.com/pcez.swidnik/