• Partnerzy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

www.pcez.pl

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku

Porozumienie o współpracy

śr., 14/11/2018 - 13:47

W dniu 30 października br. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Wytwórnią Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Świdnik" S.A. a Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej.
Głównym przedmiotem porozumienia są:
1. Organizacja praktyk dla uczniów szkoły u Pracodawców;
2. Objęcie patronatem przez Pracodawcę klas o profilu lotniczym.
3. Możliwość fundowania stypendiów przez Pracodawcę dla najzdolniejszych uczniów Szkoły.