• Partnerzy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

www.pcez.pl

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku

Nawiązanie współpracy z firmą z branży informatycznej

wt., 06/06/2017 - 14:00

W dniu 5 czerwca 2017 r. zostało zawarte w szkole porozumienie o współpracy pomiędzy Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku, a firmą BITSTREAM Sp. z o.o. w Lublinie. Współpraca daje nowe korzyści uczniom kształcącym się w zawodzie technik informatyk. Przedsiębiorca zobowiązał się do organizowania praktyk zawodowych, udostępnienia bazy i technologii oraz możliwości testowania produkowanych urządzeń przez naszych uczniów. Inicjatorką zawartej umowy jest pani Bożena Mrozik – nauczyciel w PCEZ przedmiotów informatycznych.