• Partnerzy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

www.pcez.pl

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku

Narodowe Święto Niepodległości

śr., 14/11/2018 - 13:46

9. listopada 2018 r. - społeczność Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku rozpoczęła świętowanie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzień ten uświetnił uroczysty apel szkolny przygotowany przez uczniów PCEZ pod kierunkiem Pani Iwony Kapczuk, połączony ze ślubowaniem uczniów klas mundurowych przygotowanych przez Pana Dariusza Zdunka. Za scenografię oraz oprawę muzyczną odpowiedzialni byli Pan Grzegorz Doroba, Pan Rafał Pydyś oraz Panie Lidia Wiącek i Agnieszka Ciemięs-Łoś. Wszystkim uczniom i wspierającym ich wysiłek nauczycielom należą się wyjątkowe podziękowania za tę ważną i głęboko poruszającą, patriotyczną uroczystość, która przypomniała nam o tym, jak wielką wartością jest nasza osobista wolność i niepodległość naszej Ojczyzny. Jak ogromną cenę musiały zapłacić pokolenia Polaków, abyśmy dziś mogli z dumą i radością świętować Stulecie Niepodległej Polski, śpiewając z nieukrywanym wzruszeniem hymn narodowy, w pełnym przekonaniu, że prawdziwie Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy.
www.facebook.com/pcez.swidnik/