• Partnerzy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

www.pcez.pl

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku

Dni Otwarte w PCEZ

pon., 23/04/2018 - 19:21

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku otworzyło dziś 23.04.2018 r. drzwi dla młodzieży zainteresowanej nauką w gmachu przy ul. Szkolnej. Nie zabrakło ciekawych prezentacji poszczególnych zawodów w budynku głównym szkoły i w warsztatach Centrum Kształcenia Praktycznego, które zaprezentowały nowe, zmodernizowane oraz bogato wyposażone pracownie lotnicze i mechaniczne. W trakcie imprezy uczniowie mogli zapoznać się z możliwościami kontynuacji dalszej edukacji na Uczelniach Wyższych patronujących PCEZ tj. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie oraz ze stażami i ofertami pracy jakie proponują absolwentom PCEZ czołowi pracodawcy PZL Świdnik i SMF.
We wrześniu do społeczności PCEZ dołączyć mogą kolejne osoby, które będą się uczyć w następujących klasach pierwszych: technik mechanik lotniczy, technik awionik, technik eksploatacji portów i terminali, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik mechanik OSN, technik ekonomista- klasa mundurowa, technik informatyk- cyberbezpieczeństwo, mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających. Po raz pierwszy w ofercie edukacyjnej PCEZ pojawi się zawód technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz technik organizacji reklamy. Jak co roku wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów, Dni Otwarte w PCEZ ułatwiają absolwentom gimnazjum podjęcie przemyślanej decyzji dotyczącej wyboru klasy i zawodu.