• Partnerzy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

www.pcez.pl

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku

11 listopada

sob., 09/11/2019 - 14:29

Z okazji zbliżającego się Święta Narodowego uczniowie naszej szkoły zaprezentowali montaż literacko- muzyczny. Wzruszające teksty mówione i śpiewane, scenografia i kostiumy postaci historycznych przeniosły nas w tamte niezapomniane, ważne lata.To była piękna lekcja historii.
Dzień 11 listopada stał się już również świętem wszystkich uczniów realizujących innowację mundurową. W tym dniu zgodnie z tradycją nasi najmłodsi złożyli ślubowanie na Sztandar Szkoły i stali się pełnoprawnymi kadetami. Nowością w tym roku było nadanie naszym kadetom stopni awansu. Stopnie od szeregowego kadeta do plutonowego kadeta są wyrazem uznania dla zaangażowania w procesie kształcenia w ramach innowacji mundurowej ale i realizacji obowiązków szkolnych. Stopnie nadawane kadetom nie są równoznaczne z jakąkolwiek zależnością służbową Najwyższym stopniem został uhonorowany Krystian Łukasik. Gratulujemy
https://www.facebook.com/pcez.swidnik/