• Partnerzy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

www.pcez.pl

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku

Zebrania z Rodzicami w roku szkolnym 2015/2016

śr., 09/09/2015 - 15:56

Terminy zebrań:
09.09.2015 - zebranie (16.00 - 18.00)
07.10.2015 - konsultacje (16.00 - 17.00)
04.11.2015 - konsultacje
02.12.2015 - zebranie - propozycje stopni śródrocznych
13.01.2016 - zebranie - podsumowanie I semestru
02.03.2016 - konsultacje dla klasa promocyjnych, zebranie dla klas maturalnych - propozycje stopni końcowych
06.04.2016 - konsultacje
18.05.2016 - zebranie - propozycje stopni klasyfikacyjnych