Z wizytą w Miejskim Ośrodku Kultury | Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku
  • Partnerzy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

www.pcez.pl

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku

Galeria Z wizytą w Miejskim Ośrodku Kultury

Klasa III LP w ramach zajęć Twórcze przeobrażanie świata zapoznała się z działalnością Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku.