• Partnerzy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

www.pcez.pl

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku

Galeria Podpisanie porozumienia o współpracy między PCEZ i batalionem dowodzenia Wielonarodowej Brygady