• Partnerzy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

www.pcez.pl

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku

Galeria Dzień Otwarty Portu Lotniczego Lublin SA - udział uczniów PCEZ

Uczniowie PCEZ wzięli udział w Dniu Otwartym Portu Lotniczego Lublin SA. Pracowali jako wolontariusze, służąc pomocą zwiedzającym.