• Partnerzy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

www.pcez.pl

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku

Galeria Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. (2013 r.)