• Partnerzy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

www.pcez.pl

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku

Galeria 150 rocznica Powstania Styczniowego, 22.01.2013

Złożenie kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza, okolicznościowa konferencja